Fredrik Blix, cybersäkerhetsexpert, Stockholms universitet.
Cybersäkerhetsexpert Fredrik Blix vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

– En viktig problematik vi har i Sverige när det gäller informations- och cybersäkerhet, sedan kanske ett tredjedels sekel, är just ansvarsfördelningen mellan myndigheter. Här får man ingen lösning heller så osäkerheten kommer förmodligen fortsätta, berättar Fredrik Blix när han intervjuas i Sveriges Radio Ekot.

Just bristen på samordning har lyfts tidigare. Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, sade till Sveriges Radio Ekot tidigare i våras att frågorna ramlar mellan stolarna när sex olika myndigheter har delansvar. Därför har KD drivit frågan om att inrätta en cybersäkerhetsmyndighet som tar det här ansvaret. 

Att ge en myndighet huvudansvar för hela frågan är också något som Fredrik tror är den bästa vägen framåt. 

– Det är faktiskt dags nu, trots att det kan vara vissa juridiska och administrativa problem, att börja titta på att ha någon typ av cybersäkerhetsmyndighet som tar ett helhetsansvar för informations- och cybersäkerheten i samhället. 

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger dock nej till den idén. Han anser att olika myndigheter och branscher har helt olika förutsättningar och behöver ta sitt eget ansvar.

Fredrik vill nu se konkreta förslag på frågorna som tas upp i regeringens strategi. Sverige behöver inte bara skydda sig för attacker, utan också se till att samhället fungerar under en pågående attack. För frågan är inte om, utan när, vi blir angripna av en cyberattack, säger Fredrik Blix.

Klicka på länken för att höra inslaget med Fredrik Blix i Sveriges Radio Ekot, 2017-06-30.