Tre forskare från DSV – Sirkku Männikkö Barbutiu, Åsa Smedberg och Thomas Westin – medverkar i ett fyraårigt, europeiskt projekt där kvinnorna med funktionsvariation står i fokus.

Forskare och representanter för olika intresseorganisationer från Italien, Spanien, Portugal, Österrike, Turkiet och Sverige arbetar tillsammans för att studera hur kvinnorna med funktionsvariation lever i dagens Europa och på vilket sätt deras situation kan stödjas med hjälp av IKT.

RISEWISE News Genoa 2017
RISEWISE News Genoa 2017

Projektet organiserade nyligen en workshop vid Universitetet i Genoa, Italien vilket uppmärksammades stort både i den lokala tv:n och i den italienska dagstidningen La Repubblica den 22 september 2017.

RISEWISE projektet ger oss möjlighet att inleda nya intressanta forskningssamarbeten tvärsöver Europa då vi tillsammans undersöker och jämför kvinnornas situation i olika länder, samt försöker förstå vilka hinder de möter i sitt vardagsliv och vilka fungerande lösningar som utvecklats och skulle kunna utvecklas framöver för att förstärka dessa kvinnor så att de kan leva upp till sin fulla potential, berättar forskarna. Projektets styrka ligger i att den för samman forskare och praktiker och därmed möjliggör nära växelverkan dessa emellan för att skapa förståelse för utmaningar samt lyfta fram fungerande lösningar.

För vår del, planerar vi att anordna under det sista projektåret en Film Festival som ska uppmärksamma kvinnorna med funktionsvariation genom att låta de själva berätta sina livshistorier, om utmaningar i livet och vardagen, om identitet och normer, och inte minst om sina drömmar. Vi har också inlett närmare samarbete med forskare vid Universidad Complutense de Madrid (UCM) för att utforska och utveckla stödteknologier för kvinnor med kognitiva funktionshinder. Vår utgångspunkt är att genom att tillämpa ’Design for all’ principen kan utvecklade tekniska lösningar komma flera grupper i samhället till nytta.