Patrik Hernwall, pedagogikforskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Patrik Hernwall, docent, vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Klicka på länkarna nedan för att se program och blogginlägg:

Lärlabbet: "Olika bedömningsunderlag"

Lärlabbet fördjupning: "Är eleverna textorienterade eller orienterade mot bedomningskulturen?"

Lärlabbets blogg: "Så enkelt"

Om Lärlabbet i UR

Lärlabbet är för lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.