Datum: 11 november
Tid: kl 09-16.30
Plats: Husby Träff

Hur ser framtida kunskapsutveckling ut? Vad är radikal kunskapsförmedling? Det är utgångspunkten för LärOM, en dag om radikal kunskapsförmedling på Husby Träff den 11 november.

LärOM är en tvärdisciplinär dag för att utbyta metoder och erfarenheter av kunskapsförmedling. Vad händer när institutioner som museer och skolor inte längre själva kan sätta villkoren för kunskapsutbyte och lärande sker på andra sätt med krav på dialog och inflytande?

Sju korta och inspirerande presentationer ger handfasta verktyg för kunskapsöverföring från olika fält och verksamheter. Dagen inleds med världens första, kända smartphoneteater - Antingone.

LärOm program (225 Kb)

Arrangörer

LärOM arrangeras av Riksutställningar/Lab13, RATS teater, DSV (Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet), Tekniska museet och White arkitektkontor.

Begränsat antal platser

LärOM har ett begränsat antal platser och är öppen endast för inbjudna deltagare. I mån av plats kan vi släppa in ytterligare deltagare.

Kontakt

Vill du gärna delta eller vill ha mer information? Kontakta Filippa Stålhane, projektledare LärOM: filippastalhane@gmail.com.

Webplats