Genrebild: Foto som föreställer ett elektroniskt och ett manuellt lås på en dörr. Foto: Åse Karlén.
Foto: Åse Karlén.


Hem & hyra är Hyresgästföreningens medlemstidning och webbplats, tidningens upplaga är 540 000 exemplar. Redaktionen ville ta reda på hur säkra elektroniska lås egentligen är: Vad bör hyresvärdar tänka på? Är det en fördel att bostadsbolag snabbt kan spärra en borttappad låstagg? Och vad händer vid strömavbrott?

För att få svar på frågorna vände de sig till Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

”Om någon hittar en svaghet på ett lås är alla lås inom systemet sårbara. Och de går att nå från alla delar av världen, genom internet. Jag har svårt att se att det skulle öka säkerheten på något sätt”, säger Stefan Axelsson i artikeln.

Läs hela intervjun på Hem och hyras webbplats