Love Ekenberg, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Love Ekenberg, professor vid Stockholms universitet.

Motiveringen är att Love Ekenberg står upp för det logiska tänkandet som grunden för kloka beslut. I sin gärning visar han hur hanteringen av de stora samhällsutmaningarna kan ske på ett rationellt, transparent och rättvist sätt utifrån det breda perspektivet. Hans mod inger förtroende för digitaliseringens möjligheter att ge människor i hela världen förutsättningar att ta nya kliv i kunskapstrappan.

Learning Ladder Prize

Learning Ladder Prize är ett opolitiskt pris som ska gå till en svensk som utan egen vinning hjälper andra till att utveckla förståelse och kunskap om oss som människor och hur vi kan leva i balans i vår gemensamma värld. Tidigare pristagare är Maria Strömme (2016), Hans Rosling (2015), Svante Pääbo (2014) och Anders Wall (2013).

Klicka på länken för att läsa mer på Learning Ladder Prizes webbplats