- Ett fundament för fri åsiktsbildning och demokrati är att människor privat och utan repressalier från den rådande makten kan kommunicera med varandra, byta tankar, erfarenheter och åsikter, säger Love Ekenberg i nomineringen. Rätten till förtrolig kommunikation räknas därför till grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och finns fastslagen i grundlagar, lagar och internationella deklarationer.

Edward Snowden har nominerats av flera andra, bland annat två politiker från norska Sosialistisk Venstreparti. De menar att den offentliga debatten och politiska förändringar i spåren av de uppgifter Snowden lämnat har ”bidragit till en stabilare och fredligare världsordning”.

- Nobelkommittén kan göra en stor insats genom att belöna Snowden med Nobels Fredspris. Det kan ge andra mod att träda fram och bli visselblåsare när de ser maktmissbruk som är okänt för allmänheten och som undergräver demokratiska fundament och mänskliga rättigheter, betonar Love Ekenberg.

Länkar

Länk till nomineringen
Till Norska Nobelprisets hemsida

Fakta om nominering till Nobels fredspris
Tidsfristen för att nominera kandidater till priset går ut första februari. Det är bland andra tidigare pristagare, parlamentsledamöter, regeringsrepresentanter och universitetsprofessorer i vissa ämnen som har rätt att nominera till priset. Pristagare utses av norska Nobelkommittén.

Fakta om Edward Snowden
Edward Snowden en amerikansk whistleblower (visselblåsare) och tidigare CIA-anställd som arbetat som konsult åt NSA. Snowden läckte sekretessbelagda dokument som påvisade existensen av storskaliga och topphemliga övervakningprojekt. Han har även läckt dokument som han menar visar på att USA och Storbritannien bedriver hackingattacker riktade mot datorer över hela världen.