Porträttfotografi på Love Ekenberg.
Love Ekenberg, Institutionen för data- och systemvetenskap.

Love Ekenberg, professor vid Stockholms universitet, Unesco och ICDE (International Council for Open and Distance Education), menar att högre universitetsutbildning måste bli mer tillgänglig för att tillgodose nya grupper av studenter. Vi måste titta på hur global högre utbildning ska levereras.

- Universiteten måste förbereda studenterna för att bli medborgare i ett globalt samhälle. De är centrala för att stärka internationellt och regionalt samarbete, åstadkomma rättvisa samt intellektuell och socioekonomisk utveckling. För att vara konkurrenskraftiga på en global marknad måste utbildning även vara tillämplig på såväl lokal som global nivå.

Love Ekenberg förklarar vidare att vi behöver tänka på hur universiteten lär sina studenter i en uppkopplad värld. Utmaningen här är att skapa globala utbildningar som fungerar. Det här projektet kommer att handla om detta ur olika perspektiv.

- Ett av våra mål är att utnyttja de snabba tekniska förändringarna för att utveckla plattformar för storskalig utbildning och examination. Programmet kommer att förlita sig på kurser som utvecklas tillsammans med de deltagande universiteten. Vi ska tillvarata såväl de europeiska och amerikanska universitetens kompetens som de afrikanska universitetens kapacitet.

- Jag vill också att vi ska locka till oss nästa generationens afrikanska beslutsfattare och att hållbara och jämnare kunskapssamhällen ska växa fram. En relevant distansutbildning, som är väl anpassad till regionala behov och sker i samarbete med offentlig sektor, kommer att här att bli ett viktigt verktyg.

Klicka på länken för att läsa hela den engelska intervjun med Love Ekenberg på University World News hemsida


I länkarna nedan kan du läsa mer om Love Ekenbergs Unesco Chair och ICDE Chair