Love Ekenberg, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms univeristet.
Love Ekenberg vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Utgångspunkt för ICDE är att utveckla plattformar för storskalig högre utbildning, som högkvalitativa program och kurser på doktorandnivå. Även program och kurser på andra nivåer kommer att omfattas.

Utvecklingen inkluderar att även etablera en modell som driver plattformarna kostnadseffektivt för att uppmuntra och erbjuda fler människor i utvecklingsländer möjlighet till högre studier. Tanken är också att stimulera fri rörlighet av kunskap, forskning och högre utbildning samt att stärka samarbetet mellan olika afrikanska universitet och deras samarbeten med universitet runt om i världen.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Ekenbergs nya professur vid ICDE

År 2017 forordnades Love Ekenberg en professur vid Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco), även den med inriktning mot modeller för storskalig högre utbildning i södra Afrika. Länken leder till artikeln "UNESCO inrättar professur i samarbete med Stockholms universitet"

Partners till nätverk för storskalig högre utbildning i södra Afrika sökes

ICDE inbjuder nu institutioner, projekt, nätverk, experter och andra intressenter att skicka in intresseanmälan att ingå som partner i det nätverk för storskalig högre utbildning i södra Afrika som Love Ekenberg driver. Klicka på länken för att läsa mer på engelska