Photo of Ulf Norinder
Ulf Norinder. Foto privat och Pixabay.

Ulf Norinder, affilierad forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, samordnar utveckling och användning av datorverktyg i Mistra SafeChem. Uppgiften inkluderar att samla in information om stora uppsättningar kemiska föreningar för att bygga datormodeller som kan uppskatta om kemikalier är farliga eller inte.

Läs hela artikeln på engelska på Mistra SafeChems webbplats