Anna Friedlander, Google Engineering, Zürich, och Anita Borg Alumni i Sverige Asreen Rostami, doktorand vid Stockholm univeristets Institutionen för data- och systemvetenskap.
Anna Friedlander, Google Engineering, Zürich, och Anita Borg Alumni i Sverige Asreen Rostami, doktorand vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Anna Friedlander från Google Engineering i Zurich öppnade mötet med ett inspirerande samtal om hur Google arbetar för mångfaldsfrågor, diskussionen följdes av en workshop på temat "design fiction”, där deltagarna fick möjlighet att själva skapa en vision av hur världen ska se ut i framtiden. De tre bästa idéerna vann priser från Google.

Svenska ’Tomorrow Today’ var ett av fyrtiofem olika evenemang över hela världen som ägde rum den dagen för att fira datavetaren Anita Borgs födelsedag och hennes arv att stödja och uppmuntra fler kvinnor att välja datavetenskap.

Eventet arrangerades av Google Anita Borg Alumni i Sverige och sponsrades av Google, Stockholms universitets Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Mobile Life Centre och Digital Art Center, samt studentkåren DISK och Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

För mer information om eventet i sociala medier, klicka på denna länk för att komma till eventets sida på Facebook, för Twitter och Instagram, använd hashtags: #2016ABbday #EnvisioningEquality