Måns Wrange
 

Måns Wrange vill inte fortsätta som rektor för Kungl Konsthögskolan en andra mandatperiod. Han vill han gå tillbaka till sitt konstnärskap, och han har också acceptera en gästprofessur på DSV.

- Jag valde att tacka ja till erbjudandet på DSV då det i uppdraget ingår att bygga upp en helt ny tvärdisciplinär forskningsverksamhet i gränslandet konst, samhällsvetenskap och ny teknologi. Ett projekt som helt går i linje med hur jag har arbetat konstnärligt de senaste tjugo åren, säger Måns Wrange.

Måns Wrange blev rekryterad till Kungl. Konsthögskolan under en tid då högskolan stod inför stora förändringar, bl.a. implementeringen av den s.k. Bolognaprocessen. Måns Wrange har under sin tid som rektor initierat flera långsiktiga samarbeten; nationellt med de konstnärliga högskolorna i Stockholm, Stockholms universitet, KTH och Södertörns högskola, och internationellt med konsthögskolor i bl.a. Kina, Indien och USA.

Måns Wrange har drivit tesen att konst och utbildning är två av de viktigaste medlen för demokrati, mångfald och jämställdhet och har därför etablerat långsiktiga samarbeten med bl.a. Husby och Botkyrka för att aktivt verka på plats och öppna upp konstutbildningarna mot grupper i samhället som inte tillhör den traditionella rekryteringsbasen.

Om Måns Wrange som konstnär
Som konstnär är Måns Wrange en av sin generations mest uppmärksammade konstnärer med cirka 200 utställningar, nationellt och internationellt. Han har varit professor i fri konst vid Konstfack och forskningshandledare vid Konsthögskolan i Oslo. Han finns representerad på bl.a. Moderna Museet med tre konstverk och är för närvarande ledamot i Statens Konstråds insynsråd. Under år 2014 kommer han att ha en mindre retrospektiv utställning.

En intervju med Måns Wrange kommer senare.

Läs mer om Kungl. Konsthögskolan