Image of Airi Lampinen
Airi Lampinen, Institutionen för data- och systemvetenskap.

Klicka på länken för att läsa intervjun med Airi Lampinen på ACM:s engelska webbplats

Airi Lampinen är docent i människa-datorinteraktion vid Stockholms universitet och doktor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar kollaborativ ekonomi, utbyten av tjänster mellan vänner, sociala och professionella plattformar för nätverkande. Huvudfokus för hennes nuvarande forskning är mellanmänskliga och ekonomiska möten i samband med plattformar för nätverkande - teman som ofta kallas ”delningsekonomi”.

Förra året ansvarade Lampinen för ACM:s sociala medier under den internationella konferensen på temat ” Tangible, Embedded and Embodied Interactions (TEI 2018)”. I år fungerar hon som medansvarig för forskningsarbeten vid ACM:s konferens om datorstött samarbete, som hålls 9-13 november i Austin, Texas.