Thomas Speckert får Best Poster Award av Camille Salinesi, docent och chef vid Sorbonne.
DSV:s masterstudent Thomas Speckert får Sorbonnes Best Poster Award 2013 av Camille Salinesi, docent och chef för Sorbonnes Centre de Recherche en Informatique.
 

Tävlingen `Poster Madness´ hålls årligen för masterstudenter och doktorander som arbetar i Centre de Recherche en Indormatique (CRI) vid Universitet i Paris-Sorbonne. Själva tävlingen går ut på att examensarbetet presenteras för kollegor och alla som är intresserade av forskning, vilka sedan ska övertygas av studenten om forskningsidén.

Thomas uppsats `Enterprise Architecture for Decentralized Environments´, undersöker det framväxande problemet med att skapa lämpliga ramverk för verksamhetsarkitekturer för moderna decentraliserade organisationer. Thomas uppsats handleds av docent Jelena Zdravkovic vid Institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms universitet, medhandledare är docent Irina Rychkova vid Sorbonnes Department of Information Systems Engineering.