Jon Karlung, vd Bahnhof, presenterar övervakningssamhällets fyra faser.
Jon Karlung, vd Bahnhof, presenterar övervakningssamhällets fyra faser.

Föredraget ”Dr Surveillance - eller hur jag slutade ängslas och lärde mig älska övervakningssamhället” ägde rum på studentkårens DISK:s pubkväll.

Jon tog god tid på sig och gav med både fakta och filosofi sin syn på om övervakningssamhället är här och hur framtidens övervakning och motstånd ser ut. Jon gav även en inblick i övervakningssamhällets historiska utveckling.

Jon avslutade sitt föredrag med att förmedla en önskan till DSV:s systemvetare: ”Bygg en lösning som gör att man får behålla sin personliga integritet, även i det digitala rummet!”

DSV:s studenter ställer frågor om övervakningssamhället till Jon Karlung, vd Bahnhof.
DSV:s studenter ställer frågor om övervakningssamhället till Jon Karlung.

 

Att besöket var populärt och intresset för ämnet stort framgick tydligt. Studenterna ställde mängder med frågor och startade flera intressanta diskussioner. Den öppna diskussionen drog ut långt efter utsatt tid och Jon stannade kvar och diskuterade öppenhjärtigt med de engagerade studenterna.

 

 

 

 

 

Genom att klicka på länken kommer du till Youtube där du kan se Bahnhofs vd Jon Karlung presentera föredraget "Dr Surveillance - eller hur jag slutade ängslas och lärde mig älska övervakningssamhället"