Professor Theo Kanter vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Professor Theo Kanter vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

"Jag konstaterar att inte tillräckligt vikt har lagts vid att flytta beslutsfattandet från molnet och till ändpunkterna och sensorer," Prof. Kanter säger. "Enligt min mening är de-centralisering helt avgörande för den allmänna säkerheten och framgången för sakernas, inklusive Industrial Internet."

"Autonoma fordon behöver känna av varandra och kunna svara direkt, även om anslutningen till molnet är inte tillgänglig för tillfället," Prof. Kanter säger. "Detta innebär att avgörande beslut måste göras vid ändpunkten - själva fordonet. Detsamma gäller för många olika tillämpningar. "

Omfattande forskning

Prof. Kanter arbete vid Stockholms universitet har fokuserat på nya sätt att ansluta komponenterna i industriella processer med kraftigt förbättrade nivåer av autonomi.

Under sin karriär har Theo Kanter haft ett antal ledande befattningar inom telekommunikation forskning. Som senior forskare på Ericsson Research och vid Wireless Center på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har hans forskning skapat adaptiva och kontextmedvetna mobila multimediakommunikationer. Resultaten hade en dramatisk inverkan på industrin, eftersom prototyper tillåts multimediatjänster som ska flyttas till Internet, både för cell- och fast access.

År 2007, utsågs prof. Kanter professor i datavetenskap inom området distribuerade system vid Mittuniversitetet. År 2012 utsågs han till enhetschef inom Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet och befordrades till professor i datalogi. Hans forskningsarbete fokuserar på Immersive Networking. Denna forskning har etablerat en plattform för att stödja och skapa applikationer som använder ad hoc-Kontext Nätverk via heterogena nät, och har använts i flera IoT & Cloud relaterade testbäddar i EU-projekt, i samarbete med internationella forskningsnätverk.

Theo G. Kanter,
Professor of Computer Science, Distribuerade system
Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
E-post: kanter@dsv.su.se