Årets konferens inriktade sig på mobil förvaltning – mGovernment – och på att lösa samhällsutmaningar effektivare, genom att tillgängliggöra information och offentliga tjänster till medborgare, oavsett tid och plats.

Vasilis Koulolias, eGovlab, talar till CIO:er om mGovernment på ICA Conference 2015 i Stockholm.
Vasilis Koulolias, föreståndare för eGovlab, talar till CIO:er om mGovernment på ICA Conference 2015 i Stockholm.

- Genom att dela bästa praxis, utbyta kunskap och idéer, skapar vi innehåll och prognosverktyg, som främjar ett ekosystem för öppen innovation och medskapande av gemensamma tjänster. Det öppna ekosystemet kommer att hjälpa oss att öka offentlig sektors betydelse och användningen av ny teknik för bättre styrning inom de nordiska länderna. Resultatet blir en effektivare mobil förvaltning, ekonomisk tillväxt och att jobb skapas, till nytta för hela Europa. eGovlab hjälper nationella och europeiska politiska instrument att arbeta tillsammans och stöder övergången från system av e-förvaltning baserat på olika tekniker, till en generation av öppna, flexibla och samverkande sömlösa mGovernment på nationell och europeisk nivå, berättar Vasilis Koulolias.

En av konferensdagarna fokuserade helt på medborgaren och på att börja arbetet med att ta fram lösningar för cybersäkerhet, mGovernment, strategi och förändringsledning och för analyser av stora data i offentliga verksamheter. En dag tillbringades också hos eGovlab vid Stockholms universitet i Kista, där tre parallella workshops genomfördes som behandlade ämnen som ”migration”, ”bygga ett hem” och ”risk- och katastrofhantering”. 

På konferensens sista dag hölls sessioner, där representanter för akademi och CIO:er från norra Europa gick samman med sina globala motsvarigheter för att undersöka vägar för samverkan inom en nordlig, paneuropeisk och internationellt sammanhang. Samtidigt ägde parallella diskussioner rum hos Näringsdepartementet som samordnades av Yih-jeou Wang, chef för generaldirektörens sekretariat, Finansministeriet: byrån för Digitalisering, Danmark, Francisco García Morán, generaldirektör vid EU-kommissionens generaldirektorat för IT-frågor och Barbara Chiara Ubaldi, projektledare på avdelningen för Public Sector Reform vid OECD:s Public Governance and Territorial Development Directorate.

CIO:er från 25 nationer och organisationer samlades för den 49:e ICA konferensen som hölls i Stockholm 2015.
CIO:er från 25 nationer och organisationer samlades för den 49:e ICA konferensen.

 

Klicka på länkarna nedanför för mer information relaterad till konferensen