Näringsdepartementet och eGovlab vill med denna workshop skapa en plattform där den offentlig, privata och den vetenskapliga sektorn kan mötas och diskutera hur vi med det digitala steget konkret kan realisera en medborgardriven e-förvaltning. Förhoppningen är att workshopen ska medföra att vi snabbare kan få en smartare och mer digitaliserad statsförvaltning.

Workshopen kommer att innehålla både diskussioner och inspirerande presentationer från bland annat Ericsson.

Tid: 17 juni kl 12.00 - 17.00
Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm.

Presskonferens & mingel
Kl 09 presenterar IT-minister Anna-Karin Hattdet pågående arbetet med regeringens utvecklingsprogram Digitala steget vid en presskonferens. Programmet syftar till att det digitala ska komplettera det personliga mötet för att underlätta medborgarnas vardag.

Deltagarna i workshopen inbjuds till möte och mingel med IT-ministern under förmiddagen.