Det ställer krav på oss att vi genomför en kurs som är tillräckligt flexibel så att både lärare från SU och Nepal kan delta. I en kurs som handlar om hur man kan utnyttja IT för att höja kvalitén på i en utbildning är detta perfekt, säger Ulf Olsson, kursansvarig. Framför allt är mixen av erfarenheter och kompetens från flera håll intressant för att kunna utveckla utbildningar som passar för många olika studenter. 

Bibhor Baral från Nepal, tog sin master vid DSV och koordinerar nu de Nepalesiska aktiviteterna i kursen. Lärare från Pokhara University och lärare från College of Applied Business/Tribhuvan University deltar i den första kursomgången. Bibhors masterämne om implementering av e-learning kommer nu till stor användning. Annika Käck som studerar interkulturella aspekter på lärande och undervisning i sitt avhandlingsarbete är också kursledare i kursen. Hon menar att den design av lärandemiljö som IT möjliggör öppnar upp världen så att universitetslärare ges möjlighet till ökad interkulturell förståelse. Det finns en stor variation i hur man planerar, tänker och genomför universitetsundervisning och det finns ett värde i att dela varandras erfarenheter.    

Kursen, Kursdesign med IT, som omfattar 4,5 hp pågår till och med februari. I mars 2014 startar nästa omgång. Kursen är en av fyra högskolepedagogiska kurser som DSV ger för lärare och forskare vid Stockholms universitet och affilierade lärosäten.

De kurser som DSV ger är:

  • Kursdesign med IT,
  • Integrering av IT i kursplaner
  • Skapa motiverande digitalt kursinnehåll
  • Pedagogisk meritportfölj

Mer information om DSV:s högskolepedagogiska kurser här: