Stockholms universitet står som arrangör för vår konferens och vi kommer att hålla till i Kista.
 Så, boka era kalendrar och förbered er på två inspirerande och roliga dagar! 

Tid och plats

Plats: eGovlab vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Borgarfjordsgatan 12, Kista

Datum: 19–20 november.

Tider: Dag 1: 08:30–17:00. Dag 2: 08:30–12:00.

Sista anmälningsdatum: 6 november.

Kostnad: 2.100:- per person exkl. moms.

Anmälan till konferensen sker genom att klicka på denna länk

För mer information, kontakta Gunnar Wettergren, stf. föreståndare eGovlab vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

 

Agenda

Torsdag 19 nov

08:30 Registreringen öppnar.

09:00 
Lärcentras olika identiteter
 (trevligt välkomstmingel med associations-huttar).

09:30 
Lärcentras roll i samhället? Gunnar Wettergren, stf. föreståndare vid eGovlab vid Stockholms universitet, om möjligheter till samarbeten mellan lärosätet och Nitus lärcentra samt German Bender, utredare på TCO och ansvarig för bl.a. den intressanta rapporten ”Ny kunskap för nya jobb – Eftergymnasialt utbildningsutbud för yrkesverksamma” beskriver TCO:s syn på behovet av ökad tillgång till kompetens (presentationer i Green Room).

Lärcentras värde och de olika intressenternas förväntningar, krav och behov
 (visuella samtal i mindre grupper).

Strategiskt fokus för att utveckla lärcentras möjligheter att göra en verklig skillnad
 (cafépedagogik vid ståbord).

16:00
 Summering av dagens idérikedom, förslag och lärdomar
 (panel i Green Room).

19:00
 Middag i synergiska former 
(möjligheter att smaka sig till nya idéer och kontakter).

Fredag 20 nov

08:30 
Identifiera olika kategorier av lärcentra med olika förutsättningar 
(kul öving ”hitta vår bästa plats”).

Visualisera studenternas/elevernas process i kontakt med lärcentra 
(använda en smidig metod för att visualisera skeenden).

Identifiera konkreta förbättringspunkter som ligger inom ramen för eget inflytande
 (hjälpas åt att identifiera och värdera olika möjliga förbättringar).

Reflektera över hur man gör det lättare att gå från ord till handling 
(samla idéer på en ”action wall”).

12:00
 Avslutningslunch med några snabba återblickar och framförallt framåtblickar
 (foton, filmklipp och info om dokumentationen).

OBS! Programmet utvecklas fortfarande varför vissa justeringar kan ske.

Höstkonferensen arrangeras i samverkan mellan Stockholms universitet och Nitus.