Fredrik Björck, forskare inom cybersäkerhet vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Fredrik Björck, doktor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

I dag behöver angriparen inga konventionella vapen för att få Sverige ned på knä. Det räcker med att slå till mot vår för samhället kritiska infrastruktur via internet. Där man förr skulle bombat fysisk infrastruktur som kommunikationsmaster och broar räcker det med att i dag angripa oss via nätet – med långt större effektivitet och precision. Det är helt enkelt alldeles för billigt att angripa vårt land via cyberrymden. I och med att vi numer kopplat ihop och styr stora delar av vårt samhälle från cyberrymden, så får ett sådant angrepp inte bara konsekvenser för informationsflödet – det får högst fysiska konsekvenser. Folk kan bli utan mat och frysa ihjäl.

Klicka på länken för att läsa hela debattartikeln på Svenska Dagbladets webbplats

Svenska Dagbladets webbplats 2016-04-03
Svenska Dagbladets webbplats 2016-04-03