Fredrik Blix, doktor i cybersäkerhet, Stockholms universitet.
Fredrik Blix, Institutionen för data- och systemvetenskap.

Vi lämnar fingeravtryck efter oss överallt och de är lätta att stjäla. Först fotograferas avtrycken och analyseras med en särskild app. Sedan skapas en kopia som kan lura de olika fingeravtryckläsare som finns i dagens smarta telefoner.

- Alla de här avläsningssätten har man lyckats knäcka med samma metod, vilket var lite oväntat, säger Fredrik Blix.

Klicka på länken för att se inslaget ”Nu möjligt att låsa upp det mesta med fingeravtryck” i TV4 Nyheter, 2019-11-04.