Visionen är att 3D-upplevelsen kommer att innehålla trafikinformation i realtid, info om alla aktörer i regionen, platser för evenemang, berättelsen om vår vision, framtida byggnadsprojekt för boende och företag, utveckling av infrastrukturen med mycket mera.

För att uppleva Kista Science City på webben idag behöver du ladda ner ett plugin. Väl gjort så är det bara att börja utforska regionen.