Johan Eliasson
 

Johan är civilingenjör från Linköping. Han inriktade sig mot människa-datorinteraktion i Linköping och mot kognitionsvetenskap med en magisterexamen på DSV. Han är mycket nöjd med sin grundutbildning

- IT-programmet i Linköping gav möjligheter och stängde inga dörrar, förklarar Johan. Vi lärde oss en massa programmering, men jag ville inte fastna i det. Men det är bra att jag har en förståelse för programmering, då är det lättare att se vilka lösningar som kan realiseras.

Efter utbildningen var han lärare på en seglarskola, där vuxna på bara en vecka lärde sig hantera en stor segelbåt, och insåg att han verkligen tyckte det var roligt att undervisa. Så han ville gärna fortsätta med det och han kom tillbaka till DSV för att undervisa. Det blev så småningom en doktorandtjänst på DSV 2008. DSVs forskning inom kognitionsområdet är mer tillämpad, vilket passade Johan bra. Doktorandtjänsten fanns inom kognition och människa-datorinteraktion. Själva ämnet för avhandlingen var inte klart från början, men efter att ha deltagit i en studie i Växjö utkristalliserades det hela till en studie av design för mobilt lärande.

Mobilt lärande
Mobilt lärande innebär ett lärande som sker med hjälp av mobila enheter på platser och vid tidpunkter som kan anpassas utifrån elevernas behov. Det är då ofta ett komplement till traditionell utbildning.

- För mig handlar det inte om mobiltelefoner eller andra mobila enheter. Det är eleverna som är mobila – det är en bättre beskrivning, säger Johan med ett skratt. Men mobilen kan vara i vägen och inte fungera som ett stöd i lärandet.

Det handlar om hur man kan utnyttja att eleverna är utomhus och hur mobiltelefonen kan användas i lärandet. Det är inte något som ersätter inhomhusaktiviteter, utan främst ska komplettera och förädla det som görs i klassrummet. Utmaningen är alltså att designa så att tekniken - mobilen - inte är i vägen för lärandet.

- Poängen är att eleverna kan gå ut och titta på saker i verkligheten – det blir en form av undersökande lärande, förklarar Johan. Det abstrakta blir konkret när man ser det på plats. Frågan är vad ”prylarna” kan tillföra lärandet.

Samarbete med skolan
I projekten MULLE och mVisible har Johan arbetat med elever på mellanstadiet på Rösjöskolan i Sollentuna. Hans forskargrupp på DSV har samarbetat med elever och lärare med deras problem och deras behov, och de har tillsammans specificerat kraven. Forskargruppen har genomfört ett antal workshops för att skapa prototyper/appar för det lärarna vill åstadkomma med utomhuslektionerna. Det har också varit viktigt att inspirera lärare och ge handfasta råd.

- Jag har sedan videofilmat för att studera hur elever interagerar med omgivningen med mobilen som stöd. Det är eleverna som driver processen själva – det är en form av undersökande lärande, berättar Johan.

Avhandling redovisar fyra olika design case inom geometri och biologi. Själva utvärderingen omfattar analyser av videomaterialet ute i verkligheten. Däremot har han inte studerat om man faktiskt lär sig mer - för att det helt enkelt inte varit hans uppgift.

- Det är svårt att mäta om de lärt sig något. Det är lärarna som kan och ska bedöma om eleverna lärt sig det de ska. Det är ju de som ansvarar för läroplanen och för hur en sådan här aktivitet passar in, understryker Johan.

Johan har blivit positivt överraskad av över att eleverna är så målinriktade och verkligen fokuserade på uppgiften. Han har också kunnat konstatera att vissa skoltrötta elever blivit mycket mer engagerade av det undersökande lärandet.

Resultaten visar att det är viktigt att mobilteknologin designas för att eleverna ska kunna orientera sig i sin interaktion med omgivningen. Avhandlingen innehåller tre konkreta designverktyg: riktlinjer för design, en designmodell samt designkoncept för användning vid utformningen av utomhuslektioner.

- Designmodellen är en form av utvärderingsmall för att se om man nådde önskat resultat. Och om inte, så kan man successivt förbättra sin design, förklarar Johan.

Johan vill fortsätta att forska. Närmast hoppas han att få en Post Doc-tjänst utanför Sveriges gränser - gärna något som är lite annorlunda än det han hittills gjort inom mobilt teknikstött lärande.

Disputation 25 oktober

Länkar

Avhandlingen

MULLE

mVisible

Johans hemsida