Preben Hansen, lektor, vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Preben Hansen, lektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Boken “Collaborative Information Seeking: Best Practices, New Domains and New Thoughts” är sammanställd av ledande aktiva forskare inom forsknings- och tillämpningsområdet kollaborativ informationssökning och återhämtning (Collaborative Information Seeking and Retrieval).

En viktig utgångspunkt i boken är att informationssökning i många fall inte är en enskild och isolerad händelse, utan en uppgift/aktivitet som involverar flera personer. Författarna lyfter också fram att studier av hur människor i arbetsliv och till vardags tillsammans söker och hanterar informationsökningsuppgifter och hur det kan utöka vår kunskap av hur faktiskt inhämtar och hanterar information och hur detta även kan stödjas.

Boken är uppdelad i tre delar som inkluderar teorier, modeller, metoder och applikationer:

  • CIS i studier och i praktiken: erbjuder en översikt av nuvarande kunskap inom området.
  • Nya områden: omfattar nya tillämpningsområden för CIS
  • Nya tankar: fokuserar på nya inriktningar inom båda forskning och industri.

Boken "Collaborative Information Seeking" utgör en värdefull referens för studenter, lärare, och forskare, med intresse inom området samarbete, informationssökning, och människa-dator interaktion (HCI).

Om författaren
Preben Hansen är lektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, och forskar och undervisar inom ett område som omfattar interaktionsdesign och kollaborativ informationssökning, ett gränsöverskridande område som också relaterar till området Design for Learning.