Idag används modern teknik alltmer inom IT projektledning och projektledare står inför många utmaningar i att framgångsrikt hantera IT-projekt. Denna bok skall ge en systematisk sammanfattning av de senaste forskningsrönen och yrkeserfarenheterna rörande moderna tekniker för framgångsrik IT projektledning.

Boken innehåller 15 kapitel som granskar viktiga områden  IT-projektledning som: agile projektledning, IT-projekt styrning, strategisk programvaruprojektstyrning, risker inom globala IT-projekt, distribuerade IS utvecklingsprojekt för att bara nämna några.

Målgrupper för denna bok är forskare, yrkesverksamma inom IT och affärslivet, samt universitetsstudenter som är intresserade av IT projektledning.

Klicka på länken för mer information om boken "Modern Techniques for Successful IT Project Management"