"Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver" behandlar frågan om kvalitet i ICT-stödd högre utbildning. Henrik Hansson har skrivit kapitlet "Heaven and Hell: New technology - New oppurtunities - New problems - New strategies".

Norges Universitet (Norway Opening Universities, NOU) är inte ett fysiskt universitet utan ett politiskt initiativ för att göra norska universitet mer öppna och tillgängliga bl a genom att öppna universiteten för mer flexibla undervisningsmetoder. Det är också temat i den nyligen publicerade boken.

I bokens kapitel studeras frågan ur makro-, meso- och mikroperspektiv.

Länk till boken