Boken ”Unternehmensmodellierung: Grundlagen, Methode und Praktiken” är utgiven på tyska och riktar sig framför allt till studenter. Den andra boken ”Enterprise Modeling: Tackling Business Challenges with the 4EM Method” är skriven på engelska och riktar sig till både studenter och forskare, men också till exempelvis konsulter och chefer som använder verksamhetsmodellering i sitt arbete.

En av författarna till böckerna är Janis Stirna, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Janis forskar och utvecklar metoder i syfte att ta fram verksamhetsstrategier för tjänster och produkter vid exempelvis förändringsarbete och kartläggning av organisationsstrukturer och processer, särskilt vid utveckling av IT-arkitekturer anpassade för verksamhetsbehov.

- Böckerna representerar ett skandinaviskt perspektiv, där verksamhetsmodellering genomförs kollaborativt och involverar en bredare grupp av företagsexperter för att skapa en gemensam bild av vad som behöver göras inom företaget, berättar Janis Stirna.

Böckernas övriga författare är professor Kurt Sandkuhl och doktorand Matthias Wißotzki från Rostocks universitet samt Anne Persson, professor vid Högskolan i Skövde. Samtliga har, liksom Janis, ett långt förflutet inom verksamhetsmodellering. Dessutom har de fyra författarna samarbetat under många år i olika former av forskningsprojekt och också gett ut ett flertal publikationer ihop. Det är under det långa samarbetet som de även fann att efterfrågan på böcker i praktisk affärsmodellering var långt större än utbudet.

- De böcker om verksamhetsmodellering som finns idag är alltför akademiska och utbudet på praktiska böcker är eftersatt. Därför har vi försökt att fånga den praktiska biten av modellering i de här två böckerna, så att andra kan ta del av erfarenheter som vi tillsammans har samlat på oss i vår forskning och genom vårt långa samarbete, avslutar Janis.

 

Från vänster: Janis Stirna, Institutionen för data- och systemvetenskap, Ralf Gertner, Springer förlag, och Kurt Sandkuhl, Rostocks universitet.