Det nya mastersprogrammet i informationssäkerhet startar hösten 2015 och har tillkommit som ett initiativ av svenskt näringsliv, som också ställer krav på att tekniken i utbildningen håller industristandard.

Ulf, Jesper och Kian – teamet som driver tekniken i labbet

Idag arbetar ett team om tre personer med att driva tekniken i säkerhetslabbet. Mastersstudenterna Ulf Noring och Jesper Bergman ansvarar för teknisk drift av den komplexa infrastruktur som det avancerade säkerhetslabbet kräver.

- I labbet jobbar vi med bästa möjliga teknik som håller industristandard. Det är samma standard som svenska polisväsendets forensikspecialister arbetar med, säger Jesper Bergman. Och vi har verktyg för forensisk analys av datorer och S2D2, det vill säga Small Scale Digital Devices som GPS, surfplattor, smartphones och mobiltelefoner, fortsätter Jesper.

Den tredje personen som arbetar i laboratoriet är Kian Rozi som koordinerar den övergripande verksamheten i labbet och också föreläser om både de teoretiska och tekniska aspekterna av digital forensik och IT-säkerhet.

- Något vi är särskilt nöjda med är den virtuella infrastrukturen som innebär att vi kan erbjuda studenterna ett laboratorium som är skalbart och geografiskt obundet. Det gör att ett större antal studenter får tillgång till den nödvändiga IT-miljön som krävs för praktisk tillämpning av de mer teoretiska aspekterna som omfattas av föreläsningarna, säger Kian Rozi.

Med hjälp av säkerhetslabbets fältutrustning för mobil forensik tar Jesper Bergman och Kian Rozi en spegling - en kopia av datan i mobiltelefonen. Speglingen ligger sedan till grund för själva undersökningen.
Med hjälp av säkerhetslabbets fältutrustning för mobil forensik tar Jesper Bergman och Kian Rozi en spegling, dvs de gör en kopia av datan i mobiltelefonen. Speglingen ligger sedan till grund för själva undersökningen.