I undantagsfall kan campusundervisning förekomma, till exempel för att använda studentlab eller för vissa examinationer som kräver fysiskt närvaro. I båda fallen gäller begräsningen på max åtta personer i samma rum. 

Beslutet kan komma att ändras av rektor senare under vårterminen, men det mesta tyder tyvärr på att all undervisning kommer att ske på distans vårterminen ut. 

Lokalerna i Nodhuset

Studenter får använda DSV:s datorsalar, grupprum, studentlab och övriga lokaler. Dock gäller fortfarande försiktighet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer - stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd, tvätta händerna ofta och att max åtta personer får befinna sig i samma rum.