Att genomföra politik är ingen lätt uppgift. Politiska beslutsfattare och specialister ibland måste förlita sig på lättillgängliga offentliga informationskällor som snarare innehåller historiska än aktuella data. Ofta saknas också resurser och metoder för att få aktuella uppgifter. Dessutom är det inte alltid enkelt att ta in synpunkter från medborgarna när man formar politiken.

- Sense4us-projektet kommer att skapa en verktygslåda för att stödja informationsinsamling, analys och politiska modeller i realtid. Paketet kommer att baseras på de allra senaste och banbrytande forskningsrönen och teknikerna, berättar Kheira Belkacem, forskare och projektledare på egovlab.

Det yttersta målet för Sense4us projektet är att ta fram de senaste framstegen inom politik och beslutsfattande när det gäller modellering och simulering, dataanalys, spelteori och diskussionsdynamik i sociala nätverk. Sense4us kommer att vidareutveckla forskningen inom dessa områden i integrerade verktyg som kommer att göra offentliga tjänster och beslutsfattande snabbare och effektivare.

De online-verktyg som kommer att skapas genom projektet kommer att:
• Samla in och sammanställa information från flera källor (dvs. öppen data , medborgare genererade data, forum etc. ) och på så sätt hjälpa beslutsfattare hitta och använda på ett effektivt sätt den mest relevanta och uppdaterade informationen när man formar politiken
• Aktivera beslutsfattare för att simulera effekterna och konsekvenserna av olika handlingsalternativ innan politiken formellt antas. Denna modellering av politiken gör att beslutsfattarna att välja det förslag som bäst passar deras syften och kommer att bidra till att undvika oavsiktliga konsekvenser.

Sense4us är ett treårigt projekt som samlar sju partners inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet i Europa. Stockholms universitet genom egovlab/DSV är en av parterna. Projektet är delvis finansieras av sjunde ramprogrammet. Den officiella starten var den 1 oktober och den 13-15 november 2013 genomfördes en första kick-off.

Hemsida http://www.sense4us.eu/

Projektkonsortiet

University of Southampton - IT Innovation, projektkoordinator
The Open University – Knowledge Media Institute
University of Koblenz-Landau – Institute WeST
GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences
Government to you (Gov2u)
Hansard Society Ltd
eGovlab (DSV- Stockholms universitet).