Metoden, kallad CDD (Capability Driven Development), och de verktyg som stödjer metoden är framtagna för företag med flexibla verksamhetsstrukturer och som ständigt behöver följa samhällsutvecklingen, eftersom de direkt påverkas av förändringar i omvärlden, till exempel företag inom outsourcing, IT-tjänster och komponenttillverkare. För offentlig sektor används verktyget i verksamheter som snabbt behöver identifiera och agera på olika situationer.

CDD bygger till stor del på grafiska modeller och täcker in allt från analys av företags nuvarande situation till förändring och förbättring av företags förmåga och tjänsteutbud. Särskild vikt i utvecklingen har lagts på att göra det möjligt för företag att metodiskt analysera faktorer i omgivningen som påverkar verksamheten.

I metoden ingår även delar som behandlar hur företagets förmågor och tjänster möter omvärldsförändringar på bästa sätt. Verktygen hjälper sedan företag att utnyttja och utöka sina befintliga IT-system för att övervaka och möta omvärldsförändringar, genom att exempelvis visualisera förändringar och skicka signaler till IT-systemet att förändringar skett, så att systemet kan genomföra anpassningarna.

Porträttbild på Janis Stirna, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Janis Stirna, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

- Eftersom metod och verktyg bygger på kontinuerlig analys och ständigt identifierar nödvändiga omvärldsanpassningar förenklar det drastiskt möjligheterna att urskilja situationer där man behöver agera direkt, till exempel vid ny lagstiftning och när stora förändringar i kunders beteenden sker som vid ökad efterfrågan på företagets tjänster, berättar Janis Stirna som är projektledare för CaaS, det EU-projekt där det nya verktyget har utvecklats. 

Medverkande forskare:

Janis Stirna

Jelena Zdravkovic

Martin Henkel

CaaS – ett europeiskt samarbetsprojekt

CDD har utvecklats i projektet CaaS som finansierats av EU under tiden 2013-2016. Janis Stirna, Martin Henkel och Jelena Zdravkovic har koordinerat projektet, som genomförts tillsammans med forskare vid Riga Technical University i Lettland, University of Rostock i Tyskland och Universitat Politècnica de València i Spanien.

Projektet kommer att kommersialiseras av de medverkande företagen Altice Labs (Portugal), Portugal Telecom Inovação (Portugal), CLMS (Storbritannien), Croz (Kroatien), Everis (Spanien) och Siv AG (Tyskland). Resultatet presenteras för EU:s projekthandläggare i Bryssel i oktober. Under 2017 ges resultatet även ut i bokform på förlaget Springer.

Klicka på länken för att läsa mer om CaaS på deras engelska webbplats

På bilden, från vänster: Vedrana Miholic (Croz), Janis Stirna (SU), Enrique de la Cruz Martínez (Everis), Jelena Zdravkovic (SU), Oscar Pastor (Universitat Politècnica de València), Ana Cidad (Universitat Politècnica de València), Francisco Valverde (Universitat Politècnica de València), Kurt Sandkuhl (University of Rostock), Pericles Loucopoulos (CLMS), Raul Juanes Pascual (Everis), Janis Grabis (Riga Technical University)
På bilden från vänster: Vedrana Miholic (Croz), Janis Stirna (Stockholms universitet), Enrique de la Cruz Martínez (Everis), Jelena Zdravkovic (Stockholms universitet), Oscar Pastor (Universitat Politècnica de València), Ana Cidad (Universitat Politècnica de València), Francisco Valverde (Universitat Politècnica de València), Kurt Sandkuhl (University of Rostock), Pericles Loucopoulos (CLMS), Raul Juanes Pascual (Everis), Janis Grabis (Riga Technical University).