Projektets huvudsakliga mål är att utveckla ett allmänt ramverk för tidsmässig datautvinning och hälsoinformatik, som omfattar nya metoder och verktyg för att söka och utvinna stora och heterogena mängder datakällor med betoning på hälsovård.

Panagiotis Papapetrou, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Panagiotis Papapetrou, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

- Konkurrensen var ganska hård, enbart 14% av ansökningarna godkändes, varav tre bidrag delades ut till datalogi. Hårt arbete, uthållighet och ett starkt stöd från en trevlig och samarbetande arbetsmiljö är nyckeln till denna framgång, berättar Panagiotis.

Klicka på länken för att läsa mer på vetenskapsrådets webbplats

Läs mer på engelska om projektet på Panagiotis Papapetrous blogg