Maria Kvist, forskare vid DSV och läkare på Karolinska universitetssjukhuset.
Maria Kvist, forskare vid DSV och läkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Ofullständiga meningar, interna förkortningar, jargong och medicinska termer på svenska, engelska eller mer eller mindre korrekt böjt latin. Dagens journalspråk kan till stor del ses som vårdens motsvarighet till knoparmoj – effektivt för internkommunikation men närmast obegripligt för utomstående.

Utmaningen när journalerna nu öppnas för patienterna är att utforma journalen på ett sätt så att patienterna förstår vad som står, berättar Maria Kvist, som delar sin tid mellan att vara läkare på Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet

Länken leder till Läkartidningens nätupplaga där hela artikeln finns publicerad