Foto på Airi Lampinen från finska talkshowen A-Studio
Universitetslektor Airi Lampinen, Institutionen för data- och systemvetenskap, i finska A-Studio.

På globala arbetsmarknader gör digitala plattformar det enklare och billigare för företag att matcha mot gig:are, de konsulter, frilansare eller tillfälligt anställda som utför uppdrag när och var som helst. Airi Lampinen, som forskar om vilka sociala konsekvenser digitala plattformarna får, menar att det finns många utmaningar med hur gig-arbete arrangeras via digitala plattformar som appar, samtidigt som det också skapar flera möjligheter.

- Utmaningen med gig-arbete i plattformsekonomin är att arbetstagandet lätt slutar med att man tar på sig de risker och ansvar som entreprenören har, utan att få den personliga frihet och makt över sin situation som traditionellt kommer med entreprenörskapet.

Airi förklarar vidare att det inte är självklart att det blir så när företag använder digitala plattformar, snarare beror det på de affärsmodeller som företagen använder och vilka etiska val de gör.

- Det finns också möjligheter med digitala plattformar, bland annat förenklar de tillgången till arbete för personer som kämpar med att hitta anställningar via andra kanaler och för de som av olika anledningar inte kan eller vill ha ett heltidsjobb.

Klicka på länken för att se Airi Lampinen diskutera plattformsekonomi och gig-arbete i den finska talkshowen A-Studio, på YLE TV1, 2018-03-22

Airi Lampinen är medförfattare till en nyligen publicerad forskningsartikel om den mobila arbetskraften och Uber. I artikeln diskuteras hur appar hanterar arbetsfördelning, hur det direkt medverkar till att ändra själva arbetet och hur körningar för Uber kräver nya färdigheter som emotionellt arbete, samtidigt som arbetstagarnas flexibilitet ökar. Länken leder till artikeln "Designing for Labour: Uber and the On-Demand Mobile Workforce"