I år har totalt 10 078 personer sökt till kursen Praktisk projektledning (7,5 hp). Det gör kursen till den mest sökta i Sverige år 2015, enligt Universitets- och högskolerådets (UHR) statistik.

Till årets sommarkurs i Praktisk projektledning har totalt 6 881 personer ansökt, år 2009 var det totalt 1 292 personer som sökte till sommarkursen. Det innebär att söktrycket till sommarens kurs ökat med över 500 procent på sex år.

Pressklipp: