Preben Hansen
 

IEEE Computer kommer att ge ut ett specialnummer i mars 2014 och utlyser nu bidrag från forskare. Utlysningen riktar sig till en bred grupp forskare inom bland annat områden som datorstött samarbete och teknikstött lärande. Även andra områden som t ex informationssystem berörs. Preben Hansen har utsetts till en av tre redaktörerna för specialnumret.

- IEEE Computer är en internationellt mycket välkänd och erkänd tidskrift med en stor spridning både inom den akademiska forskningsvärlden och inom forsknings- och utvecklingsavdelningar på IT-företagen. I dessa specialnummer tar man ofta upp forskning som tar nya vägar, förklarar Preben Hansen.

Preben är självfallet stolt över att få rollen som redaktör, men är noga med att understryka att det viktigaste att det här innebär ett erkännande för att forskningsområdet har nått en viss mognad. Det innebär också att Stockholms universitet uppmärksammas som en av de platser där den här typen av forskning bedrivs.

Specialnumret kommer att sammanställas av tre redaktörer. Dr Shirag Shah från Rutgers University och Dr Robert Capra från University of North Carolina, Chapel Hill delar redaktörsuppgiften med Preben. De senaste åren har de arrangerat två internationella workshops på temat ’Collaborative Information Seeking and Handling’. Preben påpekar att workshoparna har genererat en mognad och resulterat i modeller och ramverk som kan användas även i andra sammanhang. Preben tror också att ett annat skäl att utsetts till redaktör.

- Det kan vara att jag på började skriva om ”Information Sharing och Collaborative Information Seeking” när området var väldigt nytt. Studier gjordes bla på patentverket där deras arbetsprocesser i relation till informationshantering studerades på plats, berättar Preben.

Preben tycker att det är både roligt och stimulerande att på det här sättet få möjlighet att nå ut med forskningsområdet till en större publik.

- Nu hoppas vi på att det kommer in olika bidrag som belyser möjligheterna med detta tema utifrån olika ramverk, men också beskriver utveckling av applikationer för olika kontexter och domäner, avslutar Preben Hansson.

Läs mer

Utlysningen 

Preben Hansen personliga sidor