Bild på VJ-ing
 

Under invigningen visar vi i samarbete med Filmform utställningen ”Elektroniska pionjärer” som presenterar såväl elektroniska datorexperiment från tidigt 1960-tal till 1980-tal som verk av Erkki Kurenniemi och Jan Bark, Ralph Lundsten, Karl-Birger Blomdahl, Göran Sundqvist och Jan W Morthenson samt Katarina Löfström.

Kvällen erbjuder även 3D-filmen ”Maya”, som producerats ihop med Tillväxtverket och utställningsprojektet ”Haptosonics”, ett samarbete med Rumänska kulturinstitutet, där Tincuta Heinzel presenterar textila verk, ljud och interaktivitet. Performance blir det i form av Carl-Johan Rosén som framför delar ur ” I speak myself into an object”, en bok som bär samma namn som det datorprogram som boken innehåller.

Dessutom får ni se vår anläggning för audiovisuella experiment, som gestaltar pågående forskning vid Institutionen för data- och systemvetenskap och vårt centrum eGovlab. Audiovisuell underhållning och VJ-ing står artisten Mikael Wehner a.k.a. The Midi Thief för i form av Analog-digital Glitch.

Tid, plats och anmälan

Invigningen sker torsdag den 13 november, kl. 16:00-20:00, hos Digital Art center (DAC) i Nodhuset på Borgarfjordsgatan 12 i Kista. Vi bjuder på lättare förtäring och dryck från restaurang Eatery.

 För mer information

Önskar du mer information, vänligen kontakta Ingvar Sjöberg föreståndare för Digital Art center (DAC), e-post: ingvar@dsv.su.se, tele: 070-6848486