Hercules Dalianis, INstitutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Hercules Dalianis, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

Över tio procent av alla sjukhuspatienter drabbas av en vårdrelaterad infektion. Inom sjukvården är det svårt att mäta exakt hur många dessa är och om antalet ökar eller minskar. Genom att analysera patientjournaler med artificiell intelligens går det att automatiskt se vilka som har drabbats. Nu planerar Karolinska universitetssjukhuset att installera programmet på varje klinik som preventiv åtgärd.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln Artificiell intelligens analyserar patientjournaler på Forskning och Framstegs webbplats.