Henrik Boström, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Henrik Boström, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter

Projektet Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter är ett av fyra beviljade projekt (av totalt 45 inskickade ansökningar) som har fått anslag inom SSF:s forskningssatsning på informationsintensiva system. Projektet har beviljats 19 miljoner kronor under fem år med professor Henrik Boström som projektledare.

I länkarna nedan finns mer information i press och media om projektet: