Länken leder till CIO Swedens webbplats, där du kan läsa hela artikeln som är ett utdrag ur Andreas Nilssons doktorsavhandling, ”Doing IT-Project Alignment”.