Antalet studenter som har en diagnos, som till exempel Aspergers syndrom, ADHD eller ADD, ökar stadigt ställer krav på ökat stöd för att klara studierna. Det är temat för stor temaartikel i nummer 17 av tidningen Universitetsläraren.

I artikeln intervjuas bl a Andrea Andrenucci studievägledare DSV. På DSV vill gör allt man kan för att tillgodose studenternas behov. Här får varje student individuellt stöd.

– Vårt mål är att hjälpa så många som möjligt att slutföra sina studier. Det tjänar alla på, säger Andrea Andrenucci. Självklart blir det ett visst merarbete när studenter behöver extra stöd, men från och med nästa år kommer vi att ha ett verktyg, ett IT-stöd, som underlättar uppföljningen av studenternas studieresultat och gör vårt arbete effektivare.

Läs artikeln på sid 14-17