Ett team av forskare, spelutvecklare och andra experter utarbetar guidelines för att öka tillgängligheten för spel. Många människor är utestängda från datorspel p g a tillfälliga eller permanenta funktionsnedsättningar. Det kan vara synskador, färgblindhet, rörelsehinder, dyslexi etc. Guiden ska ge handfast vägledning för spelutvecklare så att man inte i onödan utestänger spelare.

Gruppens Gudielines har vunnit flera priser under 2014. Den 9 juni fick de utmärkelsen FCC Chairman's Awards for Advancement in Accessibility som är världens ledande utmärkelse som ska främja innovation inom informationsteknologi för personer med funktionshinder. Federal Communications Commission, FCC är Förenta staternas främsta myndighet för lagar, regleringar och teknisk innovation inom kommunikation. Vinnarna utsågs inom sju kategorier och inom kategorin Intellectual and Developmental Disabilities vann Games Accessibility Guidelines.

- Det är roligt att det vi gör uppmärksammas, säger Thomas. Vårt arbete har också påverkat den internationella spelindustrin. Exempelvis har Film Victoria i Australien inkluderat tillgänglighet i anvisningarna för de som söker utvecklingspengar för datorspel.

Thomas fick å gruppens vägnar motta priset inom kategorin ”Good practice” vid den internationella konferensen UrbAccess i Frankrike i maj. UrbAcess ska presentera ett komplett utbud av lösningar för att göra städer mer tillgängliga för alla medborgare. Det årliga evenemanget samlar designers, yrkesverksamma, användare, beslutsfattare m fl. Under konferensen i februari 2014 delades också en rad pris ut inom olika kategorier. Gruppens Guidelines hörde till dem som belönades.

- Vi fick priset i kategorin ”Good Practice” inom fysisk anpassning. Det här är ett kollektivt pris, vi är ett team som står bakom våra Guidelines, understryker en glad Thomas Westin.

Fortsatt arbete
Gruppens Guidelines är i högsta grad ett levande dokument där man hela tiden gör anpassningar för nya tekniker.  Gruppen har också börjat titta på kognitiva funktionshinder – ett område där ytterst lite gjorts hittills.

- Just nu jobbar jag med ”physical audio”, d v s hur man kan simulera ljud för att ge större interaktionsmöjligheter, berättar Thomas. Och jag försöker också intressera studenter att göra exjobb inom området.

Under senaste året har Thomas också satt upp en ny webbsajt för att överbrygga klyftan från guidelines till lösningar, d v s kod för speltillgänglighet (game accessibility).

Motivering FCC Chairman's Awards for Advancement in Accessibility:
Games Accessibility Guidelines is a straightforward developer-friendly set of free guidelines to foster access by people with disabilities across the full spectrum of gaming products and ensure the quality-of-life benefits of interactive entertainment are open to as wide a range of people as possible. The guidelines have a strong emphasis on intellectual and learning disabilities, including techniques for enhancing in-game communication ranging from dyslexia-friendly typography to symbol based chat and visual map-based messaging.

Länkar

The FCC Chairman's Awards for Advancement in Accessibility
UrbAcess
Game Accessibility Guidelines website
Kod för game accessibility
Så kan datorspel bli tillgängligare för fler (tidigare intervju med Thomas)