Photo of Teresa Cerratto Pargman
Teresa Cerratto Pargman. Foto: Privat.

 

Grattis professor Teresa Cerratto Pargman!

Teresa befordrades till professor i data- och systemvetenskap med inriktning människa–datorinteraktion 24 juni 2021. Hon forskar bland annat om användningen av ny, digital teknik i klassrummet – hur den nya tekniken förändrar etablerade undervisningsmetoder och skapar nya möjligheter.

Teresa nås på tessy@dsv.su.se

 

 

 

 

 

Photo of Rahim Rahmani
Rahim Rahmani. Foto: Privat.

Grattis professor Rahim Rahmani!

Rahim blev professor i april. Till hans forskningsintressen hör blockkedjeteknik, sakernas internet (IoT) och distribuerade system.

Om du vill veta mer om Rahims forskning, mejla rahim@dsv.su.se

 

 

 

 

 

Photo of Sindri Magnússon
Sindri Magnússon. Foto: Privat.

Grattis docent Sindri Magnússon!

Sindri utnämndes till docent i juni 2021. Han intresserar sig för optimering, beslutsfattande och maskininlärning i stora system.

Sindri nås på sindri.magnusson@dsv.su.se

 

 

 

 

 

Photo of Mirjam Palosaari Eladhari. Photographer: Anders Green.
Mirjam Palosaari Eladhari. Foto: Anders Green.

Grattis docent Mirjam Palosaari Eladhari!

Mirjam utnämndes till docent i juni 2021. Hennes forskning kretsar kring speldesign och berättelser, samt hur spelupplevelser kan skapa mening i människors liv.

Om du vill veta mer om Mirjams forskning, mejla mirjam@dsv.su.se