Läs mer i pressmeddelande från Stockholms universitet.