Porträttfoto på docent Tessy Cerratto-Pargman vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Tessy Cerratto-Pargman, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Tessy Cerratto-Pargman, docent inom människa-dator-interaktion vid Stockholms universitet, menar att lärare hon har mött i sin forskning ser tekniken som hjälpmedel som effektiviserar och ger variation. Den underlättar för dem att hjälpa fler i klassrummen, men kräver också mer tid av lärarna att själva lära sig verktygen.

– Många tror kanske att man kan injicera tekniken som en färdig produkt, och få bättre resultat i Pisa-undersökningarna, men vi måste lyfta blicken. Hur använder vi tekniken för att förstärka undervisningen?

Tessy beskriver vidare områden där tekniken förändrar skolan. De innebär att skolan måste ta ett utökat ansvar för den socialisering som sker på den digitala arenan och behöver se över sin pedagogik och sina arbetssätt. Skolan behöver även effektivisera de administrativa uppgifterna och kommunikationen med elever och lärare.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln “Så påverkas skolan av digitaliseringen på Dustins webbplats