Bild på elnät.
Elnätet är ett av de sannolikaste målen för cyberangrepp.

Fredrik Blix menar att militära konflikter inte längre är rent militära, vill man slå till mot Sverige gör man det även mot kritiska samhällstjänster. Han säger att FRA har bekräftat att vi har utsatts för kartläggningsattacker, det vill säga att det finns statliga aktörer som kartlägger våran elförsörjning för att kunna genomföra en regelrätt cyberattack.

- Alla konflikter från och med nu och framåt kommer att vara hybridkonflikter. Cyberdelen är en viktig del av konflikten. Ett av de mest ekonomiska sätten för en angripare som idag vill slå till mot Sverige är att stänga av strömmen.

Blix säger vidare att vi måste vara duktiga på att skydda både den civila delen och den militära delen. Cybersoldater är ett steg närmare till att få rätt kompetens för att både kunna skydda och bygga en offensiv förmåga att slå tillbaka mot angripare.

Klicka på länken för att se Fredrik Blix diskutera hur väl rustat Sverige är mot cyberattacker i SVT Morgonstudion, 2019-02-19, inslaget startar vid 1:21 och finns tillgängligt till och med 2019-02-26.