Stockholms universitet har presenterat bibliometrisk analys av publiceringen vid forskningspubliceringen under 2013. Med 277 vetenskapliga publikationer under 2013 hör DSV till de mest forskningsstarka institutionerna vid Stockholms universitet.

I analysen har man skapat ett mått där man viktar publikationers betydelse, och DSV har en publikationspoäng på 132 – vilket är en ökning med ca 10 poäng sedan 2012. Det är en ökning med över 100 poäng sedan 2007.

- Jag är stolt över att vår utveckling vad det gäller publikationer är så stark. Det är verkligen tillfredställande att vår medvetna satsning på att stärka forskningenn bär så god frukt, säger prefekt Love Ekenberg i en kommentar.

Läs analysen i rapporten Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms universitet, 2013