Det digitala utanförskapet: Inte bara datakörkort

Digitala medier uppmuntrar till skillnad - vilket gör att ord som kunskap och kompetens är på väg att bli daterade. Det menar Patrik Hernwall, forskare i data- och systemvetenskap från Stockholms universitet, som beskriver hur synen på kunskap och skolans roll har förändrats i den nya tiden. UR Samtiden den 29 april, kl. 16.15-16.45.

Det digitala utanförskapet: IT i den nya lärotiden

Hur används IT i skolan och vad spelar den för roll? Idag använder var femte treåring internet varje dag. Peter Karlberg är undervisningsråd på Skolverket och berättar om hur den utvecklingen har förändrat och fortsätter att förändra vårt sätt att ta in kunskap. UR Samtiden den 29 april, kl. 16.45-17.15.