Sirkku Männikkö Barbatiu, INstitutionen för data- och systemvetenskap.
Sirkku Männikkö Barbutiu, Institutionen för data- och systemvetenskap.

Nedan följer juryns motivering:
Sirkku Männikkö Barbutiu, Institutionen för data- och systemvetenskap, utses till Årets lärare 2015 för att hon genom att bjuda in studenterna till en vetenskaplig dialog där de lär av varandra, lyckas väcka deras nyfikenhet och förmår dem att överträffa sig själva. Sirkku underlättar studenternas förståelse genom att skapa lärandesituationer där studenterna utmanas till analys och kritisk reflektion kring begrepp och företeelser.

Hon arbetar konsekvent med att ge studenterna återkoppling. Sirkku har på ett betydelsefullt sätt bidragit till utvecklingen av en lärandemiljö som ställer krav på vetenskaplighet och samtidigt drar nytta av de möjligheter som digitaliseringen och IT medför i form av att tillgängliggöra bilder, film och musik. Sirkku delar också med sig av sina pedagogiska kunskaper till kollegor.

Priset består av 50 000 kronor och ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotions- och installationshögtidligheten i Stockholms stadshus den 25 september.